Platné od: 27.05.2023

Ochrana a spracovanie osobnýchch údajov, práva dotknutej osoby

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoluje dotknutá osoba spoločnosti Ľubomír Mick, so sídlom Námestie sv. Egídia 8, Poprad, IČO: 51433834, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Okresnom súde súdu v Prešove, oddiel s.r.o., vložka 35999/P (Ďalej len “Správca”), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”) spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

  • meno a priezvisko
  • e-mail
  • telefónne číslo

Meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom ich kontaktovania a marketingového využitia. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 5 rokov.

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť využitím nástrojov zrušenia evidovania vášćh údajov, ktoré Vám ponúkame vo Vašom zákazníckom účte, zaslaním emailu alebo zasláním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti dpMarketingGroup s.r.o.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

  • reklamná agnetúra dpMarketingGroup s.r.o.

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
  • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.